Co umożliwia Toucan Nest?

FUNKCJONALNOŚCI

 

Rozwiązanie składa się z 7 modułów, które kompleksowo zapewniają sprawną obsługę całej instalacji – nawet do 1 000 urządzeń! Poznaj pełne możliwości Toucan Nest!

Moduł zarządzania harmonogramem

Umożliwia planowanie harmonogramu ekspozycji, czyli scenariusza wyświetlanych prezentacji dla całego systemu multimedialnego. Moduł daje użytkownikowi możliwość definiowania terminu emisji prezentacji, czasu jej trwania oraz kolejności wyświetlanych treści.

Moduł raportowania i statystyk

Odpowiedzialny jest za tworzenie statystyk i raportów związanych z funkcjonowaniem systemu. Moduł udostępnia statystyki odtwarzania poszczególnych playerów (w tym ewentualne błędy w odtwarzaniu treści), raporty dotyczące ilości interakcji z użytkownikami, ilość zainstalowanych aplikacji, czy też ilość aktywnych aplikacji.

Moduł repozytorium treści

Jest to rozbudowane narzędzie do zarządzania plikami wykorzystywanymi w systemie multimedialnym. Odpowiada za obsługę, przechowywanie i udostępnianie bazy plików. Moduł ten umożliwia przeglądanie katalogu plików, dodawanie/usuwanie plików multimedialnych oraz tworzenie dedykowanych folderów. Dodatkowo pozwala na zarządzanie wersjami prezentacji, w tym także tworzenie ich kopii zapasowych.

Moduł zarządzania playerami

Moduł komunikacji z urządzeniami odtwarzania (playerami), odpowiedzialny za przesyłanie i realizację operacji wyświetlania treści. W tym module możliwe jest dodanie do systemu i skonfigurowanie nowego playera, a także podgląd aktualnego stanu odtwarzacza i wyświetlanej prezentacji. Moduł umożliwia zdalne wgrywanie treści do odtworzenia i zarządzanie listami prezentacji na poszczególnych playerach.

Moduł monitorowania i alarmowania

Gwarantuje stały monitoring podstawowych parametrów technicznych całego systemu - w celu wykrywania i zdalnej diagnozy ewentualnie występujących problemów. System monitoruje stan połączeń sieciowych, status pracy urządzeń oraz status odtwarzania na poszczególnych urządzeniach – w razie potrzeby powiadamia administratora o ewentualnych usterkach.

Moduł zarządzania użytkownikami

Umożliwia dodawanie, usuwanie użytkowników oraz konfigurację ich uprawnień. Dla każdego użytkownika można ustawić indywidualny poziom dostępu dla poszczególnych funkcji systemu.

Moduł integracji zewnętrznej

Pozwala na pełną integrację z systemami zewnętrznymi (np. AV/DMX) w zakresie sterowania i odczytywania stanu pracy urządzeń.

Chcesz wiedzieć więcej o Toucan Nest? Napisz do nas a skontaktujemy się z Tobą!